خانم دکتر مریم مصدق

درباره پزشک

جراح دندانپزشک ترمیمی زیبایی،پروتز،درمان ریشه،اطفال

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

سوابق

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
92 دندانپزشک کلینیک المنتظر رفسنجان
93 دندانپزشک کلینیک قمربنی هاشم کرمان
93 دندانپزشک مطب خصوصی در شهر کرمان
از سال 94 تاکنون دندانپزشک درمانگاه امام محمد باقر مشهد
95 دندانپزشک درمانگاه درین مشهد
از سال 95 تاکنون دندانپزشک کلینیک زیبایی سیب مشهد
96 دندانپزشک مطب خصوصی در شهر مشهد

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • یکشنبه 
  • دوشنبه 
  • سه شنبه 
  • 09:00 - 13:00 
  • 16:00 - 20:00 
  • 09:00 - 13:00 
  • مشهد - احمدآباد ، نبش ابوذر غفاری ١٩ پلاك ٦٥طبقه همكف 
  • مشهد - احمدآباد ، نبش ابوذر غفاری ١٩ پلاك ٦٥طبقه همكف 
  • مشهد - احمدآباد ، نبش ابوذر غفاری ١٩ پلاك ٦٥طبقه همكف 
X