دکتر احمد علی مصدق

درباره پزشک

جراح و متخصص گوش،گلو،بینی،حنجره،سر و گردن جراحی های ترمیمی و زیبایی بینی

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی مشهد
- فارغ التحصیل رشته گوش و حلق و بینی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
دارای سوابق اجرایی در مراکز مختلف درمانی
رئیس شبکه بهداشت درمان شیروان
ریاست بیمارستان فارابی مشهد
ریاست بخش گوش و حلق بیمارستان فارابی
همکاری با بیمارستان های رضوی،پاستور و بنت الهدی
انجام کلیه اعمال جراحی مرتبط با رشته تخصصی گوش و حلق و بینی
انجام اعمال جراحی زیبایی سر و گردن و ناهنجاری های مادرزادی (شکاف کام و شکاف لب)
X