روکش سرامیکی در مشهد

روکش های تمام سرامیک در تمام ضخامت و ساختار خود از ماده ای شبه گلاس مانند پرسلن تشکیل شده اند. انواع مختلف آن از نظر زیبایی و استحکام متفاوت هستند، اما به طور کلی زیبایی بالاتری از روکش های فلز سرامیک (PFM) ایجاد می کنند و انعکاس و انتقال نوری شبیه دندان دارند.

همچنین مطالعه کنید : دندانپزشکی کودک

همچنین مطالعه کنید : دندانپزشکی اطفال در مشهد

X