جراحی جینجیوکتومی در مشهد

جینیو پلاستی برای درمان طیف گسترده ای از نگرانی های زیبایی و پزشکی استفاده می شوند، از جمله مشکلات مادرزادی و مشکلاتی که به خاطر بیماری پیش آمدند.
این پروسه با استفاده از وسایل تیز جراحی، الکتروسرجری، و حتی لیزر انجام می شود.
جینیو پلاستی با عنوان تغییر شکل لثه یا کانتورینگ لثه هم شناخته شده است.
یک روش جراحی می باشد که لثه اطراف دندان ها را تغییر می دهد.
میتواند یا به تنهایی یا به همراه یک ژنژیوکتومی لثه انجام شود.

همچنین مطالعه کنید : دندانپزشکی کودک

همچنین مطالعه کنید : دندانپزشکی اطفال در مشهد

X