جراحی های عقل نهفته در مشهد

از جمله دلایل جراحی دندان عقل نهفته می توانیم به رشد ناقص دندان عقل در زیر لثه اشاره نماییم. اگر فک فضای کافی برای رشد دندان نداشته باشد، دندان عقل یا به صورت ناقص رشد می کند، یا مجبور است پس از رشد زیر لثه نهفته باقی بماند. که همین مسئله با درد و ناراحتی برای بیمار همراه خواهد بود. اگر قصد جراحی دندان عقل نهفته دارید، می توانید با استفاده از بی حسی، درد را احساس نکنید

همچنین مطالعه کنید : دندانپزشکی کودک

همچنین مطالعه کنید : دندانپزشکی اطفال در مشهد

X