درمان ریشه دندان در مشهد

تاثیر اعتیاد بر دندان | اثرات مخرب انواع مواد مخدر بر دندان
تاثیر اعتیاد بر دندان | اثرات مخرب انواع مواد مخدر بر دندان

درمان ریشه دندان یا روت کانال که تحت عنوان درمان اندودنتیک نیز شناخته شناخته می شود، یک روش درمانی در دندانپزشکی است که به از بین بردن و تخلیه  عفونت داخل دندان اشاره دارد.درمان ریشه برای  خارج کردن عصب یک دندان، تمیز کردن و شکل دادن به فضای کانال است و در آخر نیز جهت ممانعت از ورود میکروب و باکتری به عصب دندان باید دندان را پر کنند.درمان ریشه زمانی لازم می شود که پزشک تشخیص دهد ناحیه نرم بافت دندان دچار عفونت شود.

همچنین مطالعه کنید : دندانپزشکی کودک

همچنین مطالعه کنید : دندانپزشکی اطفال در مشهد

X